فرم ها و مدارک لازم جهت اخذ مجوز تأسیس انجمن

 

مدارك مربوط به تشكيل پرونده جهت تاسيس انجمن

 

1.      تكميل فرم تقاضاي تأسيس انجمن توسط حداقل 7 نفر و حداكثر 15 نفر(نمون برگ 1)

2.      تكميل پرونده علمي اعضاي هيأت مؤسس (نمون برگ 2)

3.      تكميل فرم مشخصات اعضای هیأت مؤسس انجمن (نمون برگ 3)

4.      تكميل اساسنامه انجمن (در قالب اساسنامه مصوب)

5.      كپي شناسنامه/كارت ملي/يك قطعه عكس از تمامي اعضاي هيات موسس

 

متقاضي تاسيس انجمن، مي بايست تقاضاي خود را با تهيه موارد فوق، بر اساس ضوابط مقرر در آیین نامه صدور مجوز تأسیس انجمن علمی حوزه به دبيرخانه شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي تحويل دهد.

  • سامانه و خدمات
  • ويژه ها

 

  • آخرين مطالب
  • پربازديدترين ها